logo Rijn Vecht en Venen

Zienswijze Collectief Rijn Vecht en Venen op ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER

19 oktober 2021
Ingediend door Wenche

Het collectief heeft in reactie op het ontwerp 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en plan van de MER een zienswijze ingediend. 

 

Samengevat is het collectief van mening dat

De (generieke) maatregelen de doodsteek zijn voor het ANLB, de motivatie voor deelname aan DAW en de gebiedsprocessen rond stikstof, bodemdaling en herstel biodiversiteit.

 

De hele zienswijze kunt u inzien en downloaden via deze link.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Ondertekening overeenkomst KLE 2022-2024

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap Op 3 november hebben…

22 november 2021 lees verder

Interview AD: Grutto maakt opmars in Utrecht West

Op 9 september verscheen in het AD…

14 september 2021 lees verder

nieuws van De Levende Natuur: 11 jaar rivierkreeftmonitoring

In het vakblad voor natuurbehoud en -beheer,…

20 augustus 2021 lees verder

12...18