logo Rijn Vecht en Venen

Molmethode remt bodemdaling

12 augustus 2021
Ingediend door Wenche

Bij boer Samson vindt een pilot plaats om bodemdaling te remmen door de toepassing van subirrigatie. Hierbij wordt door de boer met behulp van een woelpoot en een kegelvormig lichaam aan het einde gangen in de ondergrond gemaakt. Deze zijn te vergelijken met een moldrain. De bedoeling is dat het overtollige water in natte periodes afvloeit naar de sloot en tijdens droge periodes infiltratie plaastsvindt vanuit de sloot in het perceel. Samson vertelt over de pilot van zijn eigen uitvinding in dit filmpje

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet) en Wij.land ondersteunen de pilot. Ze dragen bij in de monitoring van de grondwaterstand en financiering van de verdere ontwikkeling.

Het voordeel van deze methode is dat er vrijwel geen plastic onder het grondwaterniveau wordt aangebracht, zoals bij het aanleggen van een waterinfiltratiesysteem (WIS). Verder is de aanleg van subirrigatie relatief eenvoudig. Door monitoring zal blijken of moldrainage effectief is op de lange termijn.

In het werkgebied van RVV vindt op dit moment de aanleg van WIS plaats. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

16 december 2021 lees verder

Vragenlijst weidevogelonderzoek: respondenten gezocht

Een student aan de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar resultaatgericht weidevogelbeheer,…

15 december 2021 lees verder

Snoeicursus hoogstamfruitbomen

Heeft u een hoogstamboomgaard en wilt u leren hoe u deze zelf kunt…

3 december 2021 lees verder

Ondertekening overeenkomst KLE 2022-2024

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap Op 3 november hebben…

22 november 2021 lees verder

12...19