logo Rijn Vecht en Venen

Gebiedsproces Veenweide in Beweging

10 mei 2021
Ingediend door Wenche

Veenweiden in Beweging is een verkennend gebiedsproces waarbij de gemeente Woerden als penvoerder, HDSR en de provincie Utrecht in dialoog zijn geweest met agrariërs om te komen tot een toekomstbestendig buitengebied. De bestuurders hebben alle resultaten onlangs goedgekeurd en hiermee is het proces afgerond.

Buitengebied Van Teylingenweg

Het gebiedsproces is in 2018 gestart en speelde zich af rond de Van Teylingenweg. In dit gebied van ongeveer 1.785 hectare wonen en werken 40 melkveehouders en 50 andere ondernemers aan de 6,5 km lange weg (zie kaart met gebiedsgrens rechts). De grenzen worden bepaald door De Grecht (westzijde), de N463 (noordzijde), de N212 (oostzijde) en het dorp Kamerik en de oost-west georiënteerde verkaveling (zuidzijde).

Verloop verkennend gebiedsproces

In samenspraak met de betrokkenen zijn per thema doelstellingen bepaald, handelingsperspectieven en obstakels onderzocht, en kennisdocumenten en factsheets ontwikkeld. Dit geheel is samengebracht in de Samenvatting Veenweiden in Beweging. In het verkennend gebiedsproces hebben vier thema’s nadruk gekregen:

  1. terugdringen bodemdaling;
  2. klimaatneutrale landbouw;
  3. verkeersveiligheid & betaalbaar wegbeheer;
  4. economisch rendabele bedrijven met toekomst.

Ontwikkelroutes en handelingperspectief

Samen met de boeren hebben de overheden doelen inzichtelijk gemaakt, ontwikkelroutes in kaart gebracht en het handelingsperspectief op de korte termijn geconcretiseerd. Met deze kennis als basis kunnen de ondernemers en de overheden nu concreet aan de slag in de polderprocessen die worden opgestart vanuit het kavelruilproces Kamerik/Harmelen. De oplossing resulteert in Notitie Bouwstenen Omgevingsvisies Veenweiden in Bewegingeen document met de leerpunten van het proces en een infographic die gebruikt kunnen worden in uitvoerende polderprocessen.

Meer informatie op de website van de provincie Utrecht.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Gebiedsproces Veenweide in Beweging

Veenweiden in Beweging is een verkennend gebiedsproces waarbij de gemeente Woerden…

10 mei 2021 lees verder

Landhekbordjes 'rustgebied voor weidevogels' beschikbaar

Door de coronabeperkingen wordt er veel meer gewandeld, ook (ongevraagd)…

20 april 2021 lees verder

Uitnodiging online Weidevogelavond, 30 maart 2021

Beste leden van RVV en vrijwilligers van de weidevogelbescherming, Bij…

25 maart 2021 lees verder

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in…

19 maart 2021 lees verder

12...16