logo Rijn Vecht en Venen

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

19 maart 2021
Ingediend door Wenche

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in de polder is het doel van het project Polderkennis op Peil. Binnen het projectgebied Utrecht-West is met tien poldernetwerken gewerkt aan opgaven als erfafspoeling, ecologisch slootschonen en kringlooplandbouw, kwel en afwatering. Hierin werken boeren samen met collectieven, PPP Agro advies LTO noord en de waterschappen, want samen kom je verder.

Van 2017 tot en met 2020 hebben collectief Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, samen met partners de tien poldernetwerken op polderniveau begeleid met als thema waterkwaliteit en andere water-gerelateerde zaken. Het project blijkt succesvol, met name door de poldergerichte aanpak. Deze aanpak is niet per se voorbehouden aan water gerelateerde thema’s, maar kan ook werken voor andere gebiedsgerichte opgaven.

De aanpak en de resultaten worden gepresenteerd in een Webinar op 23 maart 2021.

Download hier de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Agenda:

  • Wat is het? Toelichting op aanpak, werkwijze en resultaten door José van Miltenburg (Rijn, Vecht en Venen).
  • Wat heeft het opgeleverd? Ervaringen uit de praktijk door Pietjan de Jong van PPP Agro advies.
  • Hoe verder? Hoe gaan de waterschappen (de ervaringen met) deze groepen verder inzetten? Wat kunnen andere groepen met deze werkwijze? Door Hoogheemraad Bert de Groot (HDSR) en dagelijks bestuurder Arjan van Rijn (AGV).
  • De webinar is interactief, dat wil zeggen dat deelnemers kunnen meepraten. 

De bijeenkomst vindt plaats op 23 maart van 20.00 tot 21:30 uur digitaal.

Aanmelden

Meld u aan via een e-mail naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Een impressie van het project is te vinden via dit filmpje.

Meer filmpjes in informatie is te vinden op de projecten pagina van deze website.

Het eindrapport is te vinden via deze link.

 

Polderkennis op Peil is mede mogelijk gemaakt door:

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

16 december 2021 lees verder

Vragenlijst weidevogelonderzoek: respondenten gezocht

Een student aan de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar resultaatgericht weidevogelbeheer,…

15 december 2021 lees verder

Snoeicursus hoogstamfruitbomen

Heeft u een hoogstamboomgaard en wilt u leren hoe u deze zelf kunt…

3 december 2021 lees verder

Ondertekening overeenkomst KLE 2022-2024

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap Op 3 november hebben…

22 november 2021 lees verder

12...19