logo Rijn Vecht en Venen

Kickstart van het weidevogelseizoen!

3 maart 2021
Ingediend door Carolien Kooiman

Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen is klaar voor het weidevogelseizoen!

Nu de winter Nederland snel verlaten heeft, zijn de eerste weidevogels weer terug van hun overwinteringsplekken. De kieviten zijn gewoontegetrouw als eerste op hun post en bereiden zich voor op het leggen van hun eerste ei. De komende tijd volgen ook de grutto’s, tureluurs, scholeksters, veldleeuweriken en eenden die in het gras nestelen.

Veehouders van Rijn, Vecht en Venen, een collectief dat zich bezighoudt met agrarisch natuurbeheer, zijn de afgelopen tijd al volop bezig geweest in hun weilanden om weidevogels de komende maanden weer een goede broed- en opgroeiplek te kunnen bieden.

Zo zal er op nog meer plekken later gemaaid gaan worden, zodat de vogels beter beschermd worden, en worden de koeien zo geweid dat de kuikens van de weidevogels daarna extra voedsel en beschutting kunnenvinden in het gras. Verder zijn er – bovenop de ruim negentig die er al waren – nog zo’n dertig brede greppels met water bijgekomen en is in een flink aantal sloten het waterpeil verhoogd. Allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk voedsel beschikbaar is voor de volwassen weidevogels en hun kuikens. Deze plekken worden vernat door een waterpomp op zonne-energie*. Ten slotte wordt er ongeveer zes kilometer vossenwerend raster geplaatst*. Dit laatste om te voorkomen dat broedende weidevogels worden verstoord.

* Deze waterpompen op zonne-energie zijn mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO  (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). Europa investeert in zijn platteland”.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Uitnodiging online Weidevogelavond, 30 maart 2021

Beste leden van RVV en vrijwilligers van de weidevogelbescherming, Bij…

25 maart 2021 lees verder

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in…

19 maart 2021 lees verder

1e kievitsei van Nederland gevonden in werkgebied RVV

1ste Kievitsei van 2021 in Nederland…

10 maart 2021 lees verder

Kickstart van het weidevogelseizoen!

Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen is klaar voor het weidevogelseizoen! Nu…

3 maart 2021 lees verder

12...16