logo Rijn Vecht en Venen

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

20 februari 2021
Ingediend door Wenche

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in de polder is het doel van het project Polderkennis op Peil. Binnen het projectgebied Utrecht-West is met tien poldernetwerken gewerkt aan opgaven als erfafspoeling, ecologisch slootschonen en kringlooplandbouw, kwel en afwatering. Hierin werken boeren samen met collectieven, PPP Agro advies LTO noord en de waterschappen, want samen kom je verder.

Van 2017 tot en met 2020 hebben collectief Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, samen met partners de tien poldernetwerken op polderniveau begeleid met als thema waterkwaliteit en andere water-gerelateerde zaken. Het project blijkt succesvol, met name door de poldergerichte aanpak. Deze aanpak is niet per se voorbehouden aan water gerelateerde thema’s, maar kan ook werken voor andere gebiedsgerichte opgaven.

De aanpak en de resultaten worden gepresenteerd in een Webinar op 23 maart 2021.

Agenda:

  • Wat is het? Toelichting op aanpak, werkwijze en resultaten door José van Miltenburg (Rijn, Vecht en Venen).
  • Wat heeft het opgeleverd? Ervaringen uit de praktijk door Pietjan de Jong van PPP Agro advies.
  • Hoe verder? Hoe gaan de waterschappen (de ervaringen met) deze groepen verder inzetten? Wat kunnen andere groepen met deze werkwijze? Door Hoogheemraad Bert de Groot (HDSR) en dagelijks bestuurder Arjan van Rijn (AGV).
  • De webinar is interactief, dat wil zeggen dat deelnemers kunnen meepraten. 

De bijeenkomst vindt plaats op 23 maart van 20.00 tot 21:30 uur digitaal.

Aanmelden

Meld u aan via een e-mail naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Een impressie van het project is te vinden via dit filmpje.

Meer filmpjes in informatie is te vinden op de projecten pagina van deze website.

 

Polderkennis op Peil is mede mogelijk gemaakt door:

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Kickstart van het weidevogelseizoen!

Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen is klaar voor het weidevogelseizoen! Nu…

3 maart 2021 lees verder

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in…

20 februari 2021 lees verder

Aanleg natuurvriendelijke oevers in Zegveld

Twaalf boerenbedrijven die gelegen zijn aan de Slimmenwetering in Zegveld…

3 februari 2021 lees verder

HDSR subsidieregeling bodem en water open

Het Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling,…

2 februari 2021 lees verder

12...15