logo Rijn Vecht en Venen

Aanleg natuurvriendelijke oevers in Zegveld

3 februari 2021
Ingediend door Wenche

Twaalf boerenbedrijven die gelegen zijn aan de Slimmenwetering in Zegveld gaan aan de slag om 2500 m aan natuurvriendelijke vooroevers aan te leggen. Collectief Rijn Vecht en Venen heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij POP3, waarvan de helft wordt gefinancierd door de EU uit het Europese voor Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de andere helft door de Provincie Utrecht.

Afkalving

De natuurvriendelijke vooroevers worden aangelegd op plekken waar de wetering veel last heeft van afkalving. Boeren zien de afkalving van de Slimmenwetering liever als verleden tijd. Er zijn verschillende oorzaken voor afkalving en die zijn niet altijd goed te duiden. De wetering is aan de kant vaak te diep voor de groei van waterplanten, wat nodig is voor een stevige oever. Rijn Vecht en Venen wil samen met de boeren en het waterschap HDSR werken aan een levendige wetering. Het mes snijdt aan drie kanten: door het bevorderen van plantengroei voorkomen we afkalving, creëren we biodiversiteit en verbeteren de waterkwaliteit.

Aanleg

De oevers worden hersteld door natuurvriendelijke vooroevers aan te leggen ìn de Slimmenwetering. We creëren een ondiepe (moeras)zone van minimaal 0,5 meter tot maximaal 1,5 meter uit de slootkant. Een beschoeiing helpt de ontwikkeling van waterplanten een handje, maakt de vooroever stabiel en creëert luwte in het water. Veelal zal de strook tussen huidige slootkant en beschoeiing opgevuld moeten worden, voor groei van waterplanten. Het kost de boer geen grond en het waterschap geeft ruimte voor ontwikkeling in het waterprofiel.

De aannemer gaat binnenkort beginnen.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview AD: Grutto maakt opmars in Utrecht West

Op 9 september verscheen in het AD…

14 september 2021 lees verder

nieuws van De Levende Natuur: 11 jaar rivierkreeftmonitoring

In het vakblad voor natuurbehoud en -beheer,…

20 augustus 2021 lees verder

Molmethode remt bodemdaling

Bij boer Samson vindt een pilot plaats om bodemdaling te remmen door…

12 augustus 2021 lees verder

Interview AD: (S)ken je sloot

Op 25 juli verscheen in het AD regio Utrecht een…

5 augustus 2021 lees verder

12...18