logo Rijn Vecht en Venen

Aanleg nieuw landschapselement via KLE-pilot

31 maart 2020
Ingediend door Wenche

Weer een stap naar verbetering biodiversiteit in Stichtse Vecht

De provincie Utrecht heeft subsidie aan meerdere gemeentes beschikbaar gesteld, waaronder Stichtse Vecht. Het beoogde doel is om landschappelijke elementen zoals onder andere geriefhoutbosjes, houtsingels, bomenrijen en natuurvriendelijke oevers te herstellen of aan te leggen. Deze kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit. Door de groene en blauwe dooradering te verbeteren komt dit ten goede aan de flora en fauna. In deze pilot werken de gemeente Stichtse Vecht en het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen samen om deze karakteristieke elementen te realiseren.

Aanleg houtsingel

Afgelopen dinsdag en woensdag is er een houtsingel met streekeigen inheemse beplanting van 1200 m2 aangelegd in het gebied tussen de Veenkade en de Vecht in Maarssen. De aanleg van de beplanting werd uitgevoerd door Landschapsbeheerploegen Utrecht samen met een medewerker van de gemeente en van het agrarisch collectief. Door de corona crisis waren de vrijwilligers afgebeld.

Aanleg en herstel kleine landschapselementen

De kosten voor aanleg en herstel zijn volledig uit de pilot voor Kleine landschapselementen van de provincie Utrecht betaald. Wilt u ook bijdragen aan de aanleg of het herstel van een landschapselement op uw grondgebied? Hiervoor stelt u als grondeigenaar grond met agrarische bestemming beschikbaar. De gemeente en het agrarisch collectief bekijken samen met u wat mogelijkheden zijn om een element te herstellen of om er een aan te leggen. Na de realisatie van een landschappelijk element gaat u een gesubsidieerde beheerovereenkomst aan met het collectief. U kunt zelf bepalen hoe het bosje te beheren, maar ook de gemeente kan u daarbij adviseren. Voor meer informatie neemt u  contact op met het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen via kantoor@rijnvechtenvenen.nl t.a.v. Wenche Asyee. Of u neemt contact op met de landschapscoördinator van de gemeente, via annelien.alberti@stichtsevecht.nl.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview AD: Grutto maakt opmars in Utrecht West

Op 9 september verscheen in het AD…

14 september 2021 lees verder

nieuws van De Levende Natuur: 11 jaar rivierkreeftmonitoring

In het vakblad voor natuurbehoud en -beheer,…

20 augustus 2021 lees verder

Molmethode remt bodemdaling

Bij boer Samson vindt een pilot plaats om bodemdaling te remmen door…

12 augustus 2021 lees verder

12...18