logo Rijn Vecht en Venen

Vakdag: Het boerenerf van de toekomst

15 november 2019
Ingediend door Carolien Kooiman

Op 13 november is de vakdag ‘Jouw erf van de toekomst’ gehouden op het bedrijf van Wim Brouwer in de Meern.

Er werden twee workshops gegeven; Een schoon en duurzaam erf en kostenplaatje en subsidies. Ook werd er nog in twee groepen naar een bodemmonster gekeken in een perceel dichtbij de boerderij.

Onder een duurzaam en schoon erf wordt verstaan een erf wat lang meegaat, efficiënt werkt en voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Via het Activiteitenbesluit (AB) is de huidige regelgeving opgenomen. Dit activiteitenbesluit wordt in 2021 vervangen door het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), wat vervolgens in 2027 verplicht gaat worden. Tijdens de workshop gingen de deelnemers hun ideale erf indelen op een poster waarin moest blijken wat de meest optimale loop(werk)lijnen zijn op het boerenerf, rekening houdend met het koeienpad, afstand voer-en mest opslag en de route van de melkwagen.
Voor advies hoe u uw bedrijf toekomstgericht en duurzaam kunt ontwikkelen is er ook een handige website: www.agriwijzer.nl

Daarnaast is er de Maatlat Schoon Erf. Dit is programma waarin je als agrariër kunt laten certificeren als je voldoet aan een emissie vrij erf. Het gaat om de volgende emissies die voorkomen op het boerenerf: mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De maatlat is mede door de overheid geïnitieerd. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel gesteld dat er vanaf 2027 geen emissie meer mag zijn naar het  oppervlaktewater. Boerenerven spelen hierbij een belangrijke rol om dit voor elkaar te krijgen. Echter de overheid weet ook dat dit een ambitieus doel is, aangezien agrariërs veel geld moeten investeren om aan de eisen te voldoen. Daarom wordt door de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteund door de MIA/Vamil-regeling. Deze regeling stimuleert investeringen die gunstig zijn voor het milieu. De fiscale regeling geldt alleen als je officieel bent gecertificeerd. De waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV) bieden subsidies aan om de waterkwaliteit te bevorderen. Voor meer informatie over subsidie van de waterschappen kunt u contact opnemen met de watermakelaar: Jan Oudshoorn

Ook is er door een bodemkundige een bodemmonster genomen om de doorwatering te bekijken en om te kijken wat zo’n monster nu eigenlijk zegt. Ten eerste werd gekeken naar de structuur; valt de grond uit elkaar of zit het juist samengeperst. Een bodem die wat ‘losjes’ is impliceert een gezonde bodem. Ten tweede hoe is de beworteling van het gras. Een beworteling rond de rond de 50-60 cm is ideaal.  Ten derde hoeveel bodemleven is er te zien in het monster. We zagen een aantal pendelaars (wormen) deze pendelaars zijn erg goed voor de bodemgezondheid omdat ze verticale gangen maken waardoor de beluchting en bewatering van de bodem wordt bevorderd.

Deze dag werd georganiseerd door agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen samen met PPP Agro Advies, in het kader van project Polderkennis op Peil.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Persbericht Innovatieregeling tegengaan bodemdaling HDSR

Willie Wortels gezocht die bodemdaling remmen door innovatie Heeft u als…

5 augustus 2022 lees verder

Interview in de Boerderij met René Faber

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 31 (van 26 april 2022)…

1 juni 2022 lees verder

Meer veen én meer weidevogels

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen op 18 mei…

26 mei 2022 lees verder

12...21