logo Rijn Vecht en Venen

Succesvolle slootsurvival en demodag agrarisch waterbeheer

27 september 2019
Ingediend door Carolien Kooiman

Op woensdag 18 september heeft er een interessante excursie plaatsgevonden waarin er op een ludieke manier aandacht is besteed aan agrarisch waterbeheer. Het evenement vond plaats bij de familie van Zutphen in Portengen. In de ochtend zijn de waterdieren in de sloten van familie van Zutphen geinventariseerd onder begeleiding van een medewerker van RAVON.

RAVON is een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen.Gewapend met schepnetten en waadpakken zijn we naar diverse sloten gelopen, waarna er ook de mogelijkheid was om zelf een waadpak aan te trekken en op die manier zelf met een schepnet waterdieren te vangen voor inventarisatie.
(slootsurvival: zie foto links)

RAVON coördineert het Meetprogramma Zoetwatervissen.Het monitoren van de ontwikkelingen van beschermde soorten is hierbij een belangrijk onderdeel. Voorbeelden van deze beschermde soorten (doelsoorten) zijn o.a. bittervoorn, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, rivierdonderpad, beekdonderpad.De soorten die gevonden zijn in de sloten van familie van Zutphen waren niet talrijk, maar wel gevarieerd. Twee doelsoorten zijn er gevonden waaronder de Bittervoorn en de Kleine modderkruiper (Zie foto rechts voor de kleine modderkruiper) Verder is er een eironde waterkever, een geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, marmergrondel en zwanenmossel gevonden. De zwanenmossel heeft een belangrijke rol in de voortplanting van de bittervoorn. De bittervoorn legt namelijk zijn eitjes in de kieuwholte van een zwanenmossel en zijn eitjes kunnen op die manier veilig uitkomen.

Aan het einde van de ochtend werd vervolgens door Gerard ter Heerdt, ecoloog van Waternet de link gelegd met de waterdieren in de sloot en slootschoonwerkzaamheden. Een discussiepunt die naar voren kwam was o.a. dat met ecologisch slootschonen de bedoeling is dat het maaisel en slootvuil tenminste twee meter uit de kant wordt gedeponeerd om het daarna af te voeren of te versnipperen over het naastgelegen perceel. Dit is om nutriënten uitspoeling in de sloot te voorkomen. Terwijl veel boeren zeggen "wij vullen liever met het slootmateriaal onze slootkanten op" Gerard reageert hierop: door het vertrappen van de slootkanten door de koeien, moet elk jaar weer het slootvuil gebruikt worden om de kanten aan te vullen (een continue proces).Voor beide opvattingen is wat te zeggen. Een uitvoering die praktisch is, vanwege bijvoorbeeld het beweidingssysteem, speelt daarbij mede een rol.

Inmiddels was het tijd voor de lunch geworden en kon hier binnen over doorgepraat worden en uiteraard was er voldoende tijd om te netwerken.
Na de lunch gingen in gemoedelijke sfeer de demo’s van start onder begeleiding van Harold Vlooswijk en Gerard ter Heerdt. Elke machine werd gedemonstreerd aan het publiek en daarbij uitleg gegeven hoe de machine werkt en hoe je de machine het best kunt gebruiken om waterdieren te sparen. Op onderstaande foto ziet u de maaikorf in actie.
Al met al een leerzame dag waarin ook veel kennis onderling uitgewisseld kon worden. Loonwerkers, veehouders en ecologen kunnen veel van elkaar leren, en daarom was deze dag zo geslaagd vanwege dit verbindende element. 

De slootschoonmachines die besproken zijn: Maaikorf, Hemos, Ecoreiniger en Baggerspuit. Via deze link kunt u een infosheet vinden met tips en trucs uitgewerkt per machine.

Foto's: J. van Miltenburg en C. Kooiman

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

16 december 2021 lees verder

Vragenlijst weidevogelonderzoek: respondenten gezocht

Een student aan de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar resultaatgericht weidevogelbeheer,…

15 december 2021 lees verder

Snoeicursus hoogstamfruitbomen

Heeft u een hoogstamboomgaard en wilt u leren hoe u deze zelf kunt…

3 december 2021 lees verder

Ondertekening overeenkomst KLE 2022-2024

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap Op 3 november hebben…

22 november 2021 lees verder

12...19