logo Rijn Vecht en Venen

SGP op werkbezoek in Kamerik bij het RVV

17 mei 2019
Ingediend door Wenche

Op 6 mei heeft een kleine delegatie van de tweede kamer partij “de SGP’’ een werkbezoek gebracht bij het melkveebedrijf van de familie Samson in Kamerik.

Aanleiding van het bezoek was om zich als politieke partij te laten informeren over het wel en wee van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied van het RVV. SGP neemt hiermee het voortouw als oudste politieke partij van Nederland. Na een warm welkom met koffie en koek door de familie Samson is er gesproken over de algemene ontwikkelingen in de landbouw, en de diverse beheertypes die het ANLb met zich meebrengt. Aansluitend was er een veldbezoek waarbij er is gekeken naar beheer in uitvoering, zoals; 1 juni beheer (uitgesteld maaien), botanisch waardevol grasland (er wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht) en hakhoutbeheer.

In gemoedelijke sfeer zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan bod gekomen: Herverdeling van melkgeld bij melkcoöperaties, nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en de praktische uitvoering van ANLb.

Friesland Campina heeft het kwaliteitsprogramma Foqus Planet opgezet om duurzaamheid in de melkveehouderij te bereiken. Er is besproken hoe dit in de toekomst zal uitpakken, immers de eisen van de zuivelketen (en consumenten) worden steeds groter. Niet alle melkveehouders zijn blij als er op deze manier over de schouder wordt meegekeken door de zuivelketen. Een andere visie was dat het juist goed voor de kwaliteit van de melk, en het ook een kwestie van marktwerking is. De supermarkten moeten de melk goed weg kunnen zetten en op deze manier kan de prijs van de melk omhoog maar voor hoelang, en dan heb je de volgende actie weer om nog duurzamer te worden. Zeker voor de melkveehouder is het niet duidelijk waar alle maatregelen stoppen.

In het nieuwe GLB zullen meer vergroeningsmaatregelen worden opgenomen. Om dit te realiseren zijn een aantal pilotstudies gestart zoals het pakket “kringlooplandbouw”. Een speerpunt van deze pilot is om de efficiëntie van bemesting te verbeteren. Het collectief Rijn, Vecht en Venen wil hier ook graag een rol in spelen, om zo ook een aandeel te kunnen leveren in het nieuwe GLB dat vanaf 2022 van kracht gaat. 

Het derde onderwerp wat uitgebreid aan bod kwam was de praktische uitvoerbaarheid van het ANLb. Nederland is als eerste Europees land overgestapt naar een systeem waarin 40 agrarische collectieven actief zijn. Deze 40 collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent. Deze opzet is nieuw, waardoor Nederland onder het vergrootglas ligt bij Brussel. Dit roept soms frustraties op als er drie controles op een dag worden uitgevoerd door het NVWA bij dezelfde agrariër. In het algemeen draaien de collectieven echter goed en is er goed contact tussen de deelnemers en werknemers van de collectieven.

Al met al was het een leerzame ervaring voor iedereen. Volgens dhr. Bisschop is het van groot belang om goed persoonlijk geïnformeerd te worden in het veld, want zwemmen op het droge is geen optie. De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Workshop Veenweidegebieden en Biobased bouwmaterialen

In deze online workshop gaat het om de productie van…

21 mei 2023 lees verder

Betrek ondernemers en inwoners bij je bedrijf

Bij de excursie 'Betrek ondernemers en inwoners bij…

21 mei 2023 lees verder

Groepsbijeenkomst – Kruidenrijk Grasland

Voor het leertraject Kruidenrijk Grasland is er weer een nieuwe groepsbijeenkomst…

21 mei 2023 lees verder

12...28