logo Rijn Vecht en Venen

Regeling bodem en water (HDSR) per 1 mei geopend

26 april 2019
Ingediend door Carolien Kooiman

De subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ voor het beheergebied van HDSR was in 2018 een groot succes. De subsidieregeling loopt vier jaar: vanaf 2018 tot en met 2021. Elk jaar wordt er een deel van het vrijgegeven budget opengesteld. De subsidie is  gericht op activiteiten die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Lees volledige persbericht uitgegeven door HDSR.

Er zijn enkele wijzigingen in de subsidieregeling ten opzichte van 2018:

  • Per jaar kan per agrariër maximaal €5.000 worden aangevraagd met een maximum  van €10.000 over de gehele periode 2018 t/m 2021. In de oude regeling was het mogelijk in één jaar het maximale bedrag van €10.000 aan te vragen voor twee of meer verschillende maatregelen
  • De provincie Utrecht heeft aanvullend aan onze regeling voor waterkwaliteitsmaatregelen in totaal €300.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021. Als HDSR hebben we dit bedrag in de openstelling opgedeeld per jaar. Dit betekent dat er in 2019 t/m 2021 elk jaar maximaal €210.000,= beschikbaar is in plaats van €110.000.

Naast waterkwaliteitsmaatregelen, is er ook weer een budget voor bodemdaling remmende maatregelen. Het bedrag en de eisen voor deelname wijzigen niet. Er blijft €100.000 per jaar beschikbaar met een maximum van €30.000 per agrariër. Het gaat dan om maatregelen
in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders (de laagste 40% van het peilvak).
Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook
in samenwerkingsverband.

Lees meer over de subsidieregeling in de folder en op de website van HDSR.
Heeft u vragen over de regeling of wilt u begeleid worden in de aanvraag, neem dan contact op met onze watermakelaar Jan Oudshoorn

  Subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor drinkbakken in het weiland zodat de koeien de slootkanten minder vertrappen.  

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Voortgang aanleg WIS in de Tol

Na een voortvarend begin in juli met de aanleg…

1 december 2020 lees verder

Boer draagt bij aan verbeteren biodiversiteit

Afgelopen zaterdag heeft de familie van Rijn een houtsingel…

12 november 2020 lees verder

Uitslag fotowedstrijd landschapselementen

Op de ALV van 29 oktober 2020 kon dan eindelijk de uitslag…

10 november 2020 lees verder

Algemene Ledenvergadering RVV

De zesde Algemene Ledenvergadering van Rijn Vecht en Venen vindt plaats op: Donderdag 29…

23 oktober 2020 lees verder

12...14