logo Rijn Vecht en Venen

De weidevogels in de Utrechtse Venen worden steeds meer in de watten gelegd

23 november 2018
Ingediend door Carolien Kooiman

De weidevogels in de Utrechtse Venen worden steeds meer in de watten gelegd, zo bleek op de jaarvergadering van Collectief Rijn, Vecht en Venen.

Onlangs heeft het Collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) de resultaten van het weidevogelbeheer in 2018 aan haar leden gepresenteerd. Op ruim 2500 hectare is door de veehouders keihard gewerkt om het de weidevogels naar de zin te maken. Zo zijn er op veel locaties vernattingsmaatregelen toegepast. Greppels werden met behulp van een pomp op zonne-energie het gehele voorjaar onder water gezet en meerdere sloten tot op de rand gevuld met water. Op deze plekken konden de weidevogels en hun kuikens –ondanks de droogte-  genoeg voedsel vinden. Op een kwart van de weidevogelhectares werd veel later gemaaid. Hierdoor konden nesten uitkomen en kuikens rustig opgroeien.

Al deze inspanningen zorgden ervoor dat de grutto met ruim 500 paartjes stabiel bleef ten opzichte van 2017. Ook de tureluur en scholekster handhaafden zich goed. De kievit heeft het moeilijk, maar zeker op de plaatsen die (kunstmatig) vochtig werden gehouden in het voorjaar, wisten ze weer kuikens groot te krijgen.

In 2019 zetten RVV en haar leden deze inspanningen voort. Het aantal locaties met natte greppels en waar laat wordt gemaaid, wordt verder uitgebreid. De hoop en verwachting is dat de kuikens die nu opgroeiden in de polder terugkomen als volwassen vogel om te broeden. De investeringen in het leefgebied betalen zich dan over een aantal jaar uit in een toename van het aantal broedparen.

Grutto vrouw vliegt over plas-dras

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Succesvolle slootsurvival en demodag agrarisch waterbeheer

Op woensdag 18 september heeft er een interessante excursie…

27 september 2019 lees verder

Goed Weidevogelseizoen in Rijn- Vecht en Venen

Afgelopen voorjaar hebben ruim 140 veehouders in het…

18 september 2019 lees verder

Tips voor een zwaluwvriendelijk bedrijf

Inmiddels zijn de zwaluwen nog druk bezig om hun laatste…

8 augustus 2019 lees verder

Weinig animo pilot 'Kleine Landschapselementen'

Op 2 juli is een inverview verschenen in de Nieuwe…

3 juli 2019 lees verder

12...9