logo Rijn Vecht en Venen

09. Slimmenwetering Zegveld

De doelstelling van het project is het realiseren van een toekomstbestendige Slimmenwetering. Een van de problemen is de ernstige mate van oeverafkalving en weinig begroeiing langs de kant. We willen de oevers herstellen door ze duurzaam te verstevigen, verdere afkalving tegen te gaan en begroeiing te bevorderen, en met een flauw talud te laten aflopen naar het waterniveau.

Hierdoor ontstaat een bloemrijke strook natuurvriendelijke oevers langs de wetering, die positief bijdraagt aan de ecologie, de waterkwaliteit en ruimte biedt voor waterberging. Hiermee onstaat een win-win situatie voor meerdere belangen.

Eerst de meest urgente oevers

We willen in dit project beginnen om de meest urgente oevers te herstellen en om te werken naar natuurvriendelijke oevers. Te beginnen met ca 2500 meter. Dit project wordt mede gefinancierd door HDSR, de Provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland".

Meer informatie vindt u in deze flyer of stuur een e-mail naar: Jan Oudshoorn

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview AD: Grutto maakt opmars in Utrecht West

Op 9 september verscheen in het AD…

14 september 2021 lees verder

nieuws van De Levende Natuur: 11 jaar rivierkreeftmonitoring

In het vakblad voor natuurbehoud en -beheer,…

20 augustus 2021 lees verder

Nieuws in de media

LEU lanceert dashboard kleine landschapselementen

In oktober 2020 ondertekenden Landschap Erfgoed Utrecht en IT-specialist Ordina…

23 september 2021 lees verder

Veenweide infiltratiesysteem in Groot Wilnis-Vinkeveen en omstreken

Provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en…

1 augustus 2021 lees verder