logo Rijn Vecht en Venen

01. Stimuleringsregeling voor Water- en Bodemmaatregelen

Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De regeling is verschillend per waterschap.

 

Regeling AGV:

Boeren kunnen subsidie krijgen voor eenmalige investeringen gericht op onder andere een schoner erf en precisiebemesting, zodat minder uitspoeling van meststoffen naar het water plaatsvindt. Of voor een drinkbak in het land om te voorkomen dat vee de kanten uittrapt. Maar bijvoorbeeld ook voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Meer informatie via deze link. In 2021 is de regeling uitgebreid met twee extra maatregelen: bodembesparende banden en bovenwettelijke (> 7 maanden) uitbreiding mestopslag. Meer informatie vindt u in deze folder.

Regeling HDSR:

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorbeelden zijn maatregelen om erfafspoeling te voorkomen, precisiebemesting en aanleg natuurvriendelijke oevers. Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om maatregelen in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders. Meer informatie via deze link. Download hier de folder van HDSR.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar Jan Oudshoorn

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

16 december 2021 lees verder

Vragenlijst weidevogelonderzoek: respondenten gezocht

Een student aan de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar resultaatgericht weidevogelbeheer,…

15 december 2021 lees verder

Snoeicursus hoogstamfruitbomen

Heeft u een hoogstamboomgaard en wilt u leren hoe u deze zelf kunt…

3 december 2021 lees verder

Nieuws in de media

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie…

10 januari 2022 lees verder

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30…

13 december 2021 lees verder