logo Rijn Vecht en Venen

01. Stimuleringsregeling voor Water- en Bodemmaatregelen

Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

De regeling is verschillend per waterschap.

Regeling AGV:

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem is verlengd tot eind 2022. Dit gaat om het werkgebied van het waterschap AGV. Buiten subsidie voor aanschaf van bijvoorbeeld een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf, is de regeling uitgebreid met twee extra maatregelen: bodem besparende banden en bovenwettelijke uitbreiding mestopslag.

Meer informatie via deze link. Meer informatie vindt u in deze folder. De maatregelenlijst is te vinden via deze link.

Regeling HDSR:

U kunt vanaf 25 april 2022 een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit of het afremmen van bodemdaling. De subsidie is een vervolg op de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem. Er is dit jaar 50.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 135.000 euro gereserveerd

Investeringen

Voor de regeling die dit jaar wordt opengesteld, bestaan de waterkwaliteitsmaatregelen uit drie categorieën investeringen:

  1. Drinkbakken/veegmachines
  2. Overige waterkwaliteitsmaatregelen
  3. Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan

De regeling wordt opengesteld van 25 april tot en met 30 september 2022. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Belangrijkste wijzigingen

In vergelijk met de afgelopen jaren zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De voorwaarde dat alleen subsidie kan worden aangevraagd voor bodemdaling remmende maatregelen in de laagst gelegen delen van peilvakken is vervallen;
  • Agrariërs kunnen individueel een aanvraag indienen voor waterkwaliteitsmaatregelen;
  • Agrariërs die in de vorige periode subsidie ontvangen hebben, komen niet meer in aanmerking voor subsidie voor hetzelfde type maatregelen.

Meer informatie via deze link. Download hier de folder van HDSR.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar Jan Oudshoorn

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Interview in de Boerderij met René Faber

In het maandblad Boerderij jaargang 107, nummer 31 (van 26 april 2022)…

1 juni 2022 lees verder

Meer veen én meer weidevogels

In de nieuwsbrief van Nature Today verscheen op 18 mei…

26 mei 2022 lees verder

Nieuws in de media

Informatiebijeenkomsten over nieuw GLB

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid…

21 juni 2022 lees verder

Webinar 'Telen voor de bouw'

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 organiseren we een webinar/masterclass…

17 juni 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

9 juni 2022 lees verder