logo Rijn Vecht en Venen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Collectief beheer

Per 1 januari 2016 is een nieuwe fase ingegaan voor het Europees landbouwbeleid. Binnen dit beleid is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) voortaan collectief geregeld. Ook maakt voortaan waterbeheer onderdeel uit van het stelsel. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daarvoor ontvangen ze een marktconforme vergoeding. 

Het systeem met collectieven moet er toe leiden dat het natuurresultaat effectiever wordt en de uitvoering efficiënter. Eind maart 2021 is er een tussentijdse evaluatie aangeboden aan de tweede kamer door demissionair minister Schouten. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies. De algemene conclusie is dat de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken vijf jaar na de invoering een succes genoemd mag worden. Deze infographic geeft een overzicht hoe de verschillende thema's zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Activiteiten

Het collectief voert beheer uit van agrarische natuur, landschap en water.
Het gaat om de leefgebieden:

 • Open grasland (weidevogels)
  • Aan het begin van het weidevogelseizoen wordt er een startbijeekomst georganiseerd. De presentatie van de meest recente bijeekomst is te downloaden via deze link. De periode tussen broed- en opgroeiduur van vijf weidevogles is te downloaden via deze link.
  • Nieuwsbrieven over optimaal weidevogelbeheer zijn te vinden via deze link
  • De 'keuken van Utrecht' heeft een filmpje gemaakt over de weidevogels in de regio van Kockengen, inclusief een interview met polderwachter Marcel.
 • Droge dooradering (landschapselementen)
 • Natte dooradering (soortenrijke graslandranden, zwarte stern, purperreiger)
 • Water (waterkwaliteit en duurzaam watersysteem)
  • HDSR heeft als onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een vijftal filmpjes opgenomen over ecologisch slootschonen.
  • NMI heeft in november 2020 een rapport gepubliceerd over oeverafkalving in de veenweiden. De handout is te vinden via deze link.

Informatie

Heeft u interesse in beheer? Hieronder kunt u enkele documenten downloaden en kijken naar de mogelijkheden.

Richtlijnen en informatiebladen

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Gebiedsproces Veenweide in Beweging

Veenweiden in Beweging is een verkennend gebiedsproces waarbij de gemeente Woerden…

10 mei 2021 lees verder

Landhekbordjes 'rustgebied voor weidevogels' beschikbaar

Door de coronabeperkingen wordt er veel meer gewandeld, ook (ongevraagd)…

20 april 2021 lees verder

Uitnodiging online Weidevogelavond, 30 maart 2021

Beste leden van RVV en vrijwilligers van de weidevogelbescherming, Bij…

25 maart 2021 lees verder

Nieuws in de media

GLB- pilots laten zien: de landbouw kan groener

Op de website van BoerenNatuur is onderstaand…

2 juli 2021 lees verder

Voorlopig nieuw GLB akkoord

Afgelopen vrijdag 24 juni is er door de onderhandelaars vanuit het…

1 juli 2021 lees verder

Subsidie voor samenwerken aan innovaties in de landbouw

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar…

30 juni 2021 lees verder