logo Rijn Vecht en Venen

Agenda: Weidevogelavond

13 februari 2020 (voorbij)

Beste leden van RVV en vrijwilligers van de weidevogelbescherming

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor de Weidevogelavond van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. In een kort, afwisselend programma staan de landbouwkundige kanten van voorbeweiding en bemesting met het oog op weidevogels centraal. Na de lezingen sluiten we de avond af met een drankje. De volledige uitnodiging vindt u via deze link.

U bent donderdag 13 februari 2020 a.s. van harte welkom in het de Schulenburch, Overstek 2, 3471 EJ Kamerik
De zaal is open vanaf 19.45 uur, het programma begint om 20.00 uur.

Programma:

20.00-20.10 Welkom door René Faber, Veldcoördinator
20.10-20.30 Voorweiden met het oog op weidevogels, door Nyncke Hoekstra (Louis Bolk Instituut, Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit) Nyncke Hoekstra onderzocht of voorweiden een alternatief kan zijn naast uitgesteld maaien? Is dit zo en hoe zit dit in
elkaar? Ook vertelt ze wat dit betekent voor je bemestingsplan en hoe je dit inpast...
20.35-21.05 (Voorjaars)bemesting en weidevogelbeheer, door Sjon de Leeuw (PPP Agro Advies, Adviseur, waaronder rantsoenspecialist) Sjon de Leeuw heeft veel landbouwkundige kennis op de onderdelen in het bedrijf die het weidevogelbeheer raken. Ook met oog voor het bedrijfsresultaat. Hij behandelt hoe je het bemesten van percelen met uitgesteld maaien aanpakt. Hoe voorkom je een te dichte, zware snede?

Pauze en 2e helft: Borrel vanaf 21.15

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

RVV Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019 is af! U kunt in dit verslag de resultaten…

1 juli 2020 lees verder

Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Het grasland in het veenweidegebied is dit…

9 juni 2020 lees verder

Modderpoelen belangrijk voor erfzwaluwen

Zoals we allemaal kunnen merken is het een droog voorjaar. Hier…

14 mei 2020 lees verder

Nieuws in de media

Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief…

18 maart 2020 lees verder

AGV doet onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun…

17 maart 2020 lees verder